Sweets

Sp. Kaju Mix Mithai
Sp. Kaju Katri
Kesar Kaju Katri
Kaju Sangam Katri
Anjeer Katri
Dry Fruit Katri
Badam Katri
Kaju Anjeer Roll
Kaju Pista Roll
Kaju Apple
Kaju Pan
Kaju Kamal
Kaju Jalebi
Kaju Kalash
Kaju Tadbooch
Badam Bhog
Anjeer Cake
Dryfruit Cake
Black Forest Roll
Pista Dryfruit Kasata
Anjeer Dryfruit Kasata
Kaju Dryfruit Cake
Dryfruit Honey Basket
Panchratna Dryfruit Lounge
Dudhi no Halvo
Sp. Dryfruit Halvo
Anjeer Halvo
Sp. Kesar Mohanthal
Rajwadi Motichur Ladu
Kesar Bundi Ladu
Mysore
Kesar Toprapak
Sp. Kaju Magas
Sp. Badam Magas
Churmana Ladu
Sonpapdi
Rajwadi Coconut Ladu
Halwasan Pak
Mumbai Ice Halvo
Galefa
Gulab Jamun
Rasgulla
Kalajam
Rajbhog
Kesar Ras Malai
Kamal Bhog
Badam Kali
Pista Tos
Kesar Bhog
Rakshabandhan / Chandrakala
Malai Cham Cham
Malai Chop
Kashmiri Kali
Sp. Kesar Penda
Malai Penda
Mathurana Penda
Dudhno Halwo
Pineapple Fruit Cake
Mix Fruit Cake
Chocolate Fruit Cake
Chocolate Malai Puri
Kashmiri Roll
Orange Plaza
Sp. Malai Barfi
Chocolate Barfi
Strawberry Barfi
Pineapple Sandwich Barfi
Sp. Pista Sandwich Barfi
Sp. Kesar-kaju Barfi
Sp. Anjeer Barfi
Bournvita Barfi
Paneer Jalebi
Butterscotch Barfi